Prisen uddelt i 2007
Anne Damgaard

Foto: Jan Berg

Foto: Jan Berg

“Swan Dress” (2010). 

Arbejdsområde 

Jeg arbejder hovedsagligt med beklædning i et grænsefelt mellem kunst og design, som bliver vist i udstillingssammenhænge og  installationer, hvor lyd, lys og bevægelse spiller en vigtig rolle.

 

Betydningen af prisen

Prisen fik stor betydning for mig. Jeg modtog den på et tidspunkt, hvor jeg seriøst overvejede at stoppe mit brødløse virke. Væk var afgrundstankerne og jeg fik troen tilbage. Det er af altafgørende betydning for mig og for min mulighed for skabe nyt, at der er nogen, der tror på det, jeg laver og er villige til at belønne og støtte mig.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.