Prisen uddelt i 2006
Ville Clemmensen
Ville Clemmensen

Udsnit af vægtæppe udført i hør med bambuspinde

Arbejdsområde 

Arbejder hovedsagelig med fremstilling af unika boligtextiler: Gulvtæpper, vægtæpper til udsmykning og brugstextiler. Har endvidere udført design til industriproduktion.

 

Betydningen af prisen

Udover den store anerkendelse har prisen betydet, at jeg har kunnet gennemføre studierejser til bl.a. Syrien, hvor jeg har hentet inspiration.Ydermere har jeg kunnet investere i materialer til videre arbejde. Prisen har givet arbejdsro og tid til fordybelse i og afprøvning af forskelligeteknikker/kvaliteter.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.