Fundats

Fondens kriterier for udvælgelse af prismodtagere

I fundatsen for Inga og Ejvind Kold Christensens Fond er sat ganske vide rammer for uddelingen af prisen, der skal komme udøvere inden for moderne kunst, møbelarkitektur og kunsthåndværk til gode. Kredsen af de 51 modtagere, som siden 1984 er blevet tildelt en hæderspris afspejler de skiftende fondsbestyrelsers tolkning af de gældende fundatsbestemmelser. Men der har også over årene udviklet sig en praksis, man kan kalde det en rød tråd eller prioritering, der løber på tværs af de meget forskellige discipliner indenfor kunst og kunsthåndværk omfattet af fonden. Denne tråd kan beskrives overordnet som det gode håndværk, hvad enten modtageren kommer fra det klassiske kunsthåndværk, fra teater- og billedkunsten, det gode køkken eller mode og design.

Denne vægtning føles rigtig og ligger i forlængelse af Kold Christensens egen praksis, hvor viden og kunnen om materialer og produktionsformer var dominerende helt ned i de mindste detaljer og bestemmende for forståelsen af produktet og dermed dets formgivning. Kolds virke var desuden præget af et vågent blik for samtidskunsten og modet til at eksperimentere, at udvikle og gå nye veje.

Prioriteringen af det gode håndværk som en i videste forstand grundlæggende kvalitet ved udvælgelsen af priskandidater understreger fondsbestyrelsens vægtning af uddannelsernes betydning for det vingefang og den seriøsitet, der skal præge prismodtagernes virksomhed og resultater. En lystvandring gennem skriftets afsnit om værker og modtagere bekræfter den kvalitet, som sikkerheden i en god skoling giver.

Vi er mange, der har set med bekymring på nedskæringerne inden for de kunstneriske og håndværksmæssige faguddannelser og den svigtende forståelse for betydningen af det individuelle og eksperimenterende arbejde som forudsætning for nyudvikling. Dette er også forhold, der vil spille ind i overvejelserne af den fortsatte uddelingspraksis for Inga og Ejvind Kold Christensens Fond. Heldigvis er der ikke tegn på, at der i den nærmere fremtid vil være mangel på højt fortjente prismodtagere.

Foto: Pernille Klemp

Udstillingen “Poul Kjærholm: Skitser, modeller og møbler”. Designmuseum Danmark, foråret 2011.

Fondens bestyrelse:

Advokat — Jens Gehl, formand
Tekstildesigner — Thea Bjerg
Keramiker — Martin Bodilsen Kaldahl
Væver — Krestine Kjærholm
Direktør — Frederik Hardvendel

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.