Prisen uddelt i 2016
Lisbet Friis
Gra brooklyn

Fra serien New York Stripes, 2015 Detalje, Foto med goache på papir

Lisbet Friis Williamsburg check

“Williamsburg check” Detail. Only printed one piece from the New York Stripes series. Linen 150 cm x 400 cm

Arbejdsområde 

Min tilgang til arbejdet med  tekstil er både traditionel og eksperimen­terende. Passion for farver og mønstre er drivkraften. Arbejder med foto og stedsspecifikke farver og sammenhængen  mellem farve, form, materiale og transparans.I mit arbejde med mønstre er tilgangen en blanding af matema­tiske principper og intuition blandet med nysgerrighed.

 

Betydningen af prisen

At blive udvalgt til at modtage Kold Christensens legat har været af meget stor betydning for mig. At blive en del af den flok af højt anerkendte kunsthånd­værkere, som har modtaget legatet, er jo meget betydningsfuldt i sig selv, men også det store beløb, der fulgte med, som blandt andet gjorde det muligt at rejse til Japan, har været af meget stor betydning for mig og mit arbejde. Tusind tak til Kold Christensens Legat.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.