Prisen uddelt i 2013
Astrid Krogh
Astrid Krogh

Blue: vævning, optisk fiber, Mål: 300 x 250 cm

Arbejdsområde 

Med et udgangspunkt i de klassiske tekstile håndværkstraditioner har jeg forsøgt at videreudvikle disse traditioner i moderne materialer og udtryk.

Jeg udforsker tekstilets unikke muligheder for et selvstændigt kunstnerisk bidrag til tidens rum. Ikke bare som tilbehør men som medskaber af disse rum. Herved bliver tekstilerne andet og mere end blot dekorativt tilbehør til arkitek­turen.

 

Betydningen af prisen

Det, at andre støtter og ser og anerkender og diskuterer og tager stilling, især fra et stærkt fagligt udgangspunkt er en afgørende forudsætning for at vokse og udvikle sig. Mere end det. For at overleve som kunstner og som menneske. Det sætter liv i drømmene. Drømme om at alt er muligt, og at horisonten er stor.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.