Prisen uddelt i 2008
Jytte Rex

Foto: Rosemaria Rex

Jytte Rex

Uden titel, 2004, fotoemulsion på træ (160 x 120 cm).

Arbejdsområde 

Mit arbejdsområde dækker maleri, fotografi og film. Medierne overlapper hinanden i et samspil, hvor filmkameraet for eksempel bruges som en pensel, og i maleriet indarbejdes fotografiet på en måde, som kan fremstå skulpturel. Farverne og materialerne indføjer en tidslig dimension i værkerne, som åbner op for blikkets vandring gennem rum bag rum.

 

Betydningen af prisen

At modtage Fondens pris var – sammen med begrundelsen for tildelingen – en stor og varmende opmuntring! Og det generøse beløb, der fulgte med prisen, har givet mig mulighed for at gå i gang med nye og krævende opgaver.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.