Prisen uddelt i 2007
Kirsten Dehlholm
Kirsten Dehlholm

Foto: Gunars Janaitis

“War Sum Up” Hotel Pro Forma 2011.

Arbejdsområde 

Hotel Pro Forma skaber forestillinger og udstillinger, der undersøger og fremlægger verdens mangfoldige fænomener igennem et visuelt formgivende sprog, med vægt på det sanselige, det kombinatoriske og det kunstneriske udtryk. Konkrete og abstrakte elementer sættes ind i nye sammenhænge, hvor helheden bliver en uendelig sammensætning af modsatrettede kræfter, der tilsammen skaber synergi. Alt er komponeret, alt er doseret og gennemarbejdet med eksperimentet som drivende kraft. Alle værker er tværfaglige og skabt som resultat af samarbejde mellem professionelle fra billedkunst, teater, film, musik, litteratur, lysteknologi og videnskab.

 

Betydningen af prisen

Inga og Ejvind Kold Christensens Fonds pris betød for mig flere ting. For det første den store glæde at vide, at mine værker bliver set og værdsat af betydningsfulde kulturpersoner, at mit arbejde bliver anerkendt som det, det er: kunst og kunstnerisk formgivning. For det andet at blive del af den perlerække af andre prismodtagere af samme fond. For det tredje at modtage et beløb så stort, at jeg kunne udskifte de gamle møbler på Hotel Pro Formas kontor og i stedet anskaffe nye møbler og gulvtæppe i nutidens design og muntre farver. Noget jeg stadig dagligt glæder mig over.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.