Prisen uddelt i 2011
Martin Bodilsen Kaldahl

Foto: Dorte Krogh

Martin Bodilsen Kaldahl

Foto: Ole Akhøj

“Sweep & Nurbs Condition 1 – Three Strings and a Cut” (2009). Glaseret lertøj. H: 146 cm.

Arbejdsområde 

Jeg arbejder hovedsageligt i forskellige keramiske materialer og benytter, udover klassiske bearbejdningsmetoder, også digitale redskaber,  både i 2D og 3D i mine eksperimenter med objekter, der integrerer et digitalt baseret visuelt formsprog med det fysiske keramiske udtryk.

Arbejdet foregår oftest i en seriel proces, hvor det visuelle udtryk gradvist udkrystalliserer sig gennem en række eksperimenter. Til slut fremstår kombinationen af form, ornament og billede i et enkelt og klart udtryk, som er tydeligt at aflæse samtidig med, at det rummer mange muligheder for indholdsmæssig tolkning.

 

Betydningen af prisen

Det er en meget stor glæde at modtage denne pris, især fordi den ikke er snævert faglig, men bliver tildelt ud fra en værdsættelse af ens værk og hele indsats i en bred design- og kunsthåndværksmæssig sammenhæng, hvor det kunstneriske indhold ses i sin tætte tilknytning til et højt håndværksmæssigt niveau.

Prisen er et stort skulderklap, som giver én fornyet energi til at fortsætte en eksperimenterende praksis, der indimellem kan føles risikofyldt, men som er nødvendig for at udvikle det kunstneriske udtryk.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.