Prisen uddelt i 2022
Ane Lykke

Foto: Christoffer Regild

Ane Lykke

Foto: Anders Sune Berg

“LIGHT OBJECT”

Arbejdsområde 

“Jeg søger at give beskueren en subtil oplevelse og udforskning af lys og rum. At være til stede – og gennem bevægelse, at blive bevidst om, at oplevelsen af mine lysværker er kalejdoskopisk og korresponderer fra stedet hvorfra man ser” 

Min praksis omfatter projekter inden for rum i større og mindre skala. Jeg kredser om at skabe en direkte sanselig kontakt til omgivelserne – en dialog imellem beskuer og rum eller værk. Jeg er fagligt forankret i tekstilfaget og tager i mit arbejde, udgangspunkt i tekstilets lag på lag struktur, sammenvævninger og grid. Ved at bevæge mig ned i lagene, skille lagene ad og trække dem ud i tre dimensioner, overfører jeg strukturen som åbne systemer rumligt. Det stoflige udtryk, opstår fysisk for øjnene af beskueren og sammenvæves af mindre håndgribelige materialer som tid, lys og bevægelse.

 

Betydningen af prisen

Med tildelingen af prisen har jeg fået et anerkendende skub på min vej ud i lyset. Det er en stor ære og motiverende at modtage prisen – med det som fonden står for, der føler jeg mig virkelig set. Prisen giver mulighed for ro og fordybelse, som jeg vil bruge til at forfølge en anden japansk håndværksteknik som jeg længe har ønsket at dykke ned i. Det vil udmønte sig i nye arbejder og værker fra min side, som vil understøtte videreudviklingen af mit arbejde.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.