Prisen uddelt i 2022
Rasmus Fenhann
Rasmus Fenhann

Foto: Anders Rasmus Fenhann

“Clips” stol.

Arbejdsområde 

I mit arbejde med møbeldesign har jeg lige stor fokus på møblets skulpturelle og funktionelle kvaliteter og arbejder næsten udelukkende i træ, som jeg nøje udvælger til hvert projekt. Min arbejdsproces kombinerer ofte traditionelle og nogle gange næsten glemte håndværksteknikker med avanceret teknologi og værktøj, herunder CAD-skitsering, visualisering og bearbejdning.

 

Mine vigtigste inspirationskilder er det traditionelle japanske håndværk og den danske møbelkunst og mine værker inddrager ofte personlige fortolkninger af udvalgte aspekter af disse håndværkstraditioner. Mit arbejde er også inspireret af naturen og de matematiske egenskaber ved naturlige former – universelle former upåvirket af menneskelig kontrol.

 

Betydningen af prisen

Anerkendelser som Kold Christensen prisen er store og vigtige milepæle i mit kunstneriske arbejde. Det er en stor ære og en indikation på at være på det rette spor i mit virke. Prisen giver også et kærkomment pusterum til at eksperimentere og skabe nye værker. I mit tilfælde en mulighed for at bruge tid på at videreudvikle en stol som jeg havde skabt til Snedkernes Efterårsudstilling i 2021.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.