Prisen uddelt i 2024
Isabel Berglund

Foto: Søren Rønholt

Isabel Berglund

Foto: Isabel Berglund

“Silhuetter af Kvinden i vinden på Fanø Kunstmuseum.”

Arbejdsområde 

Mine tekstile værker handler grundlæggende om identitet, materialitet og relationer. Gennem mediet håndstrik, som bærer en lang tradition, forsøger jeg at skubbe til grænserne for, hvad tekstil kan, og hvilke kunstneriske sammenhænge, det kan indgå i. Værkerne udfolder sig som skulpturelle objekter underlagt en nærværende undersøgelse af materiale, farve og rum. De fremstår flydende i deres form; om strikken præsenteres alene eller som en organisk forlængelse af fundne hverdagsgenstande. Jeg er optaget af modsætninger og overgange mellem det genkendelige og det abstrakte, det kontrollerede og det ukontrollérbare; hvordan værker kan gå fra én tilstand til en anden, i dialog med formen, farve og teksturerne – og med reference til materialets og håndarbejdsprocessens forskellige stadier. I mine større installationer arbejder jeg ofte med direkte involvering af beskueren som en reel aktiv medskaber; som en, der strikker med og videre på værket, helst i samvær med andre. Min ambition er at udføre værker, der skaber liv og værdi for mange – hvor tiden og de relationelle kvaliteter som samarbejde, mangfoldighed, medejerskab og empowerment indlejres i og er uadskillelige dele af selve værket.

 

Betydningen af prisen

Det er af mange grunde stor ære for mig, at modtage denne pris. Det generøse bidrag til kunsten og kunsthåndværket, den historie, Fonden repræsenterer. Og ikke mindst den fornemme række af modtagere, jeg nu er blevet en del af. Som tekstilkunstner er det af særlig betydning for mig, at I har lagt mærke til mit arbejde. Anerkendelsen er med til at give mig et løft i troen på mit fortsatte virke. Men også et økonomisk løft til at opnå den dyrebare arbejdsro, som muliggør at jeg kan eksperimentere i udviklingen af mit arbejde og skabe nye værker. Dette i mit nyetablerede atelier og projektrum, som prisen også vil være en vigtig støtte til.

Tusind tak til Fonden.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.