Prisen uddelt i 2022
Anne Fabricius Møller

Foto: I DO ART Agency

Anne Fabricius Møller

Foto: Sven Berggreen

Udsnit af Gadetryk/Streetprint 2013/2014 udført på Statens Værksteder for Kunst, direkte aftryk på bomuld med reaktiv farve af fundne genstande 1:1 fra Københavns gader.

.

Arbejdsområde 

Mit virke – kan jeg se i min historik – har ofte bundet sig op på et tema, en udstilling, et specifikt sted, en mulig opgave. Jeg tager udfordringerne nærmest bogstaveligt. Begrænsningens kunst er ikke en jeg mestrer, men nogle gange kan begrænsningen også være benzinen på min motor.

Arbejdet tager ofte udgangspunkt i de associationer som projekternes titler og steder giver. Jeg forsøger mig altid med en påholdende brug af materialer – ofte nogle jeg har i mine gemmer – som jeg har fundet, fået, arvet, gemt og samlet. og i teknikker som er lige til og hvor man kan ty til det simple.

Tidsfaktoren er ofte ind over – hver tid til sin ting – fra det hurtige til det virkelig langsommelige.

Men alt, hvad enten det er industriel design, unika eller bare en serviet, relaterer sig til tekstil som brugskunst og til stoftrykhåndværket og tekstildesign som arbejdsredskab.

 

Betydningen af prisen

Det har været en ære at modtage prisen fra Kold Christensen.
Prisen står og venter på, at jeg skal tilbage på mit værksted og arbejde, det bliver i 2024 efter 5 år med Udstillingssted for Tekstil i Møntergade 6 i København. 
Samtidig er prisen blevet en økonomisk buffer for mig til projektet Udstillingssted for Tekstil.

Forhåbentligt bliver bufferen ikke helt opbrugt og rækker også til at gøre mit værksted, som er nyt for mig, funktionelt og en god genstart på mit virke som tekstildesigner og stoftrykker. Det vil jeg glæde mig til og takker mange gange for æren og pris.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.