Prisen uddelt i 2021
Kim Buck

Foto: Dorte Krogh

Kim Buck
Kim Buck

Foto: Dorte Krogh

“Opblæst” signetringe, finguld

Arbejdsområde 

Mit arbejde har sit afsæt i værkstedet og materialerne. Min inspiration er meget tæt forbundet med den teknik jeg anvender til de enkelte objekter. Jeg forsøger at koble både ide og titel til teknikken jeg har anvendt til at udtrykke ideen med. Mine teknikker, idéer og udtryk er således udviklet i tæt symbiose. Mange af mine teknikker er udviklet i forbindelse med et bestemt projekt, andre gange er der tale om at kombinere allerede kendte teknikker på nye måder for at kunne udtrykke en bestemt tanke. 

Jeg forsøger konstant at udforske smykkefeltet og forsøger at skubbe dets rammer og virkeområde. Derfor kan en stor del af mine arbejder ses som en dialog med fagets traditioner, en refleksion over konventioner, former, materialer og betydningslag. 

 

Betydningen af prisen

På det tidspunkt jeg modtog prisen var jeg lige fraflyttet mit værksted igennem 32 år og ved at færdiggøre opbygningen af et nyt værksted og galleri sammen med min partner Hongxia Wang, som også er guldsmed. Prisen betød at vi kunne forbedre værkstedet og tilmed udvide vores muligheder for fremtidige projekter. De faciliteter jeg har nu ville ikke være mulige uden prisen og den har dermed haft en blivende værdi for mit fortsatte arbejde. Det er jeg meget taknemmelig for.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.