Prisen uddelt i 2014
Boris Berlin
Boris Berlin

High Grid 2016, Egetræ

Arbejdsområde 

Mit arbejdsområde er industriel, møbel og grafisk design. Eksperimenterne med de nye teknologier og materialer, og udforskning af deres indflydelse på objekter i vores hverdagsliv er blevet til det vigtigste indhold af mit professionelle virke.

 

Betydningen af prisen

At modtage Fondens pris med den begrundelse for tildelingen, som jeg har fået, er en stor opmuntring! Og det generøse beløb, der fulgte med prisen, har givet mig mulighed for at sætte nye og ressourcekrævende eksperimenter i gang.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.