Prisen uddelt i 2015
Michael Geertsen
Michael Geertsen

Foto: Dorte Krogh

Fra udstillingen ”Vases”

Arbejdsområde 

Jeg er uddannet pottermager og industriel designer, hvilket betyder at min interesse for lerets muligheder spænder fra det analytisk funktionelle til lerets historiske betydning og dettes kunstneriske muligheder. Jeg er optaget af traditionen som en ressource, hvorfra der hentes erkendelser og inspiration. Jeg er interesseret i arketyper og hvordan disse kan revitaliseres ved dekonstruktion og manipulationer og genbruges i en samtidskontekst.

 

Betydningen af prisen

Det er dejligt at blive anerkendt for sine undersøgelser og arbejde.

Inga og Ejvind Kold Christensens fond

Fonden kan ikke søges. Fondsmidler uddeles efter den siddende bestyrelses skøn i henhold til den gældende fundats.